Máy giặt vắt kêu to, rung lắc mạnh là lỗi gì ? Xử lý thế nào ?

Khi sử dụng máy giặt nhiều năm chắc chẵn bạn sẽ gặp trường hợp máy giặt gặp sự cố không giặt được hoặc không vắt được hoặc máy giặt chạy…

Continue ReadingMáy giặt vắt kêu to, rung lắc mạnh là lỗi gì ? Xử lý thế nào ?